שומרים על הבטיחות ועל הסודיות של המידע שלך

האתר שלנו עומד בסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר להגנת מידע ולטיפול במידע. אנו מוודאים שכל המידע האישי מטופל ברגישות ובטיחות מרבית, והמחקר מתוכנן באופן שמעמיד נושא זה בעדיפות הגבוהה ביותר. אנו שומרים על האנונימיות של המידע שלך על ידי הפרדת פרטיך האישיים מהנתונים הנאספים. אנו עושים זאת על ידי הקצאת קודים לכל משתתף והצפנת הנתונים באותה טכנולוגיה שבה משתמשים בבנקאות בינלאומית. רק מספר קטן של אנשים שאושרו ונבדקו יקבלו גישה לתוכנת ההצפנה. הנתונים שייאספו ישמשו אך ורק למטרות המחקר. מחקר פרקינסון ישראל נבחן ואושר על ידי ועדת אתיקה בלתי תלויה באוניברסיטת תל אביב בתאריך 22.9.2020 והוא עומד בכל החובות והנהלים כדין. כל המידע והנתונים שאנו אוספים ממך מנוהלים בישראל ונשמרים בבטחה ובסודיות ועומדים בתקנות הגנת המידע של הקהילה האירופית ושל בריטניה, כמו גם בחוק הגנת הפרטיות של מאגרי מידע בישראל.

שיתוף מידע

אנו רוצים, עם זאת, לתרום למאמצים הבינלאומיים להבין יותר את מחלת פרקינסון, ושיתוף נתונים ותוצאות אנונימיים מקבוצת המחקר הנוכחית הוא אחת ממטרותינו למען קידום חקר מחלת פרקינסון בעולם. יש בכך חשיבות רבה, כדי לעזור לנו להשיב על שאלות חשובות אודות מחלת פרקינסון המחייבות מידע על מספרים גדולים של אנשים, אך גם כדי להימנע מחזרתיות ובזבוז של כספי מחקר. אנו נשתף נתונים עם גורמים ספציפיים רק לאחר שהם יגישו בקשה בכתב ושוועדת ההיגוי שלנו תאשר אותם לצורכי שיתוף מידע. מידע אישי יהיה אנונימי לחלוטין ורק חברי הצוות של פרקינסון ישראל יוכלו לזהות נבדקים וליצור עמם קשר במקרה הצורך.